10’LARIN İZLERİYLE TÜRKİYE (130)

20.06.2024
Kitabımın bu bölümünde;

Ülkemizin neredeyse son 40 yılına damgasını vuran P.K.K Terör olaylarının analizini, 90'lı yılların son periyodunda anlatılması ve üzerinde durulması gereken en önemli konu olduğunun altını çiziyorum Özellikle ülkemizin pek çok evladının, bu terör olaylarının önlenebilmesi için hayatlarını seve, seve feda etmelerine, binlercesinin sakat kalmasına rağmen; bu terör olaylarının önünün alınamaması, son dönemde demokrasi adına yapıldığı ifade edilen türlü açılım senaryolarının gündeme alınarak, ülkemize kan kusturan bu terör örgütünün lideriyle, devletin diyaloga girmesine giden sürecin anlatılmasının, bu 'Gazi Topraklara' ve tarihimize olan sadakat borcumuzun ifadesi olacağını düşünüyorum…

P.K.K'nın (Partiya Karkeren Kürdistan, Kürdistan İşçi Partisi) Amacı, İdeolojisi ve Ülkemizde Yaşanan Olayların Kısa Bir Analizi:

 P.K.K'nın Amacı:

Kürtçe isimin kısaltmasıyla P.K.K; Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu, Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeydoğusu ve İran'ın kuzeybatısını kapsayan bölgede bir devlet kurmayı amaçlayan ve bu amaçla, söz konusu toprakların Türkiye dâhilinde kalan kısmına sahip olabilmek için güvenlik güçleri, köy korucuları ve sivillere karşı silahlı eylem yapan yasadışı terör örgütüdür.

P.K.K, Avrupa Birliği, ABD, BM ve NATO ile bölgedeki Türkiye, Suriye, Irak, İran gibi birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından terör örgütü olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Amerika'nın uyuşturucu kaçakçıları listesinde bulunan etnik, ayrılıkçı ve militarist bir örgüttür.

T.C Emniyet Genel Müdürlüğünün yayınladığı "Türkiye'de halen faaliyetlerine devam eden başlıca terör örgütleri" listesinde, "P.K.K / KONGRA-GEL (Kürdistan Halk Kongresi-KHK)"adıyla yer almıştır.

P.K.K'nın İdeolojisi:

1974 yılında Abdullah Öcalan tarafından kurulan P.K.K'nın ideolojisi; Markisizim – Leninizim, Maoculuk ve Apoculuk'tur. Abdullah Öcalan, P.K.K'yı; 'Kürt Proleter Devrimci Hareketi' ve 'Ulusal Kurtuluş Mücadelesi' olarak tanımlamıştır.

Bu terör örgütünün başlangıçtaki amacı; Kürdistan diye tanımlanan, Kürtlerin de yaşadığı, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu, Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeydoğusu ve İran'ın kuzeybatısındaki bölgede, bağımsız sosyalist bir Kürt devleti kurmaktı!

Abdullah Öcalan'ın devrimci örgütsel geçmişi, 1974'de Marksist bir yapısı olan 'Ankara Demokratik Yurtsever Yüksek Öğretim Birliğiyle' başlamıştır. Örgüt, 27 Ekim 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fis köyünde yapmış olduğu ilk kongresinde adını, Kürdistan İşçi Partisi olarak değiştirmiş ve 'Kuruluş Bildirgesi' düzenlemiştir. P.K.K bu bildirgeyle, hareket alanını genişlettiğini ve yeni bir safha olan şehir eylemleri metotlarını uygulamaya başlayacağını ilan etmiştir. Kuruluş bildirgesine kadar geçen dönem, 'Apocular' olarak adlandırılmaktadır. Apocuların çekirdek grubu 16 kişiden oluşturulmuş olup, yıllar içinde bu on altı kişiden sadece Abdullah Öcalan grupta kalmış, bazıları kendi kuruluşunda rol oynadıkları sistem tarafından öldürülmüştür.

Çatışmalar Dönemi:

P.K.K'nın 1978-1980 yılları arasında bölgedeki varlığı, daha çok şehir merkezlerindeki çatışmalarla hissedilmiştir. Daha çok bölgedeki varlığını sosyal bir yapıya büründürme çabasına giren P.K.K, bu süreçte 43.000 olaya neden olmuştur.

P.K.K'nın çatışmaları sadece karşıt görüşlerin çatışması olmakla kalmayıp, 30 Temmuz 1979'da Urfa Milletvekili Mehmet Celal Bucak'a düzenlenen (Kürt ayaklanmalarında daima devletin yanında yer alan Bucak aşireti reisi, Sedat Bucak'ın amcası…) suikastla P.K.K'yı, devletle işbirliği içinde olan aşiretlere karşı yönlendirmiştir.

12 Eylül 1980 Askeri müdahalesi, P.K.K'nın şehir çatışmaları dönemini sona erdirmiş olsa da; eylem kabiliyetini ortadan kaldıramamıştır. Abdullah Öcalan, ihtilal döneminde Suriye'nin gözetiminde 'Beka Vadisi'ne' yerleşmiş ve buradan örgütün yeniden yapılanmasını planlamıştır. Bu dönemin çok önemli olduğunu daha sonra yazmış olduğu anılarında açıklamaktadır. Öcalan'ın Suriye'ye geçmesinde; Dev-Genç'in temellerini attığı eğitim kamplarının kurulması ve İhtilal'ın ülke içindeki eylem alanlarını kapatması etken olmuştur.

1984 – 1993 Uzun Süreli Halk Savaşı Dönemi:

1984 yılında PKK yeni bir yapıya bürünmüş olup, kendisine 'Mao'nun Halk Devrimi' yöntemini seçmiş ve Suriye'den almış olduğu destekle, Güneydoğu Anadolu'da terör faaliyetlerini tırmandırarak; "Uzun süreli Halk Savaşı"ilan etmiştir.
"Siyaset" Diğer Yazılar